Urząd Miasta Kołobrzeg

Konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia Regionalnego Centrum Administracji

Ze względu na otwarty charakter skweru i jego przeznaczenie, proponuje się wnętrze budynku zwrócone w jego kierunku, z głównym wejściem od strony południowo-zachodniej. Rozmieszczenie funkcji w strefie otwartej, z centrum obsługi klienta – liniowe, rozciągnięte wzdłuż budynku i otwarte na południowy-zachód, z widokiem na skwer i bazylikę. Pozwala to stworzyć układ skupiający się na wszystkich okalających ciągach komunikacyjnych, nadając światła idei dostępności i otwartości R.C.I.A. Pozostałe funkcje administracyjne, z kontrolowanym dostępem z zewnątrz umieszczone na wyższych kondygnacjach.
Lokalizacja Gorlice, ul. Dukielska
Inwestor Urząd Miasta Kołobrzeg
Projekt 2012
Realizacja projekt konkursowy