Centrum Chasydów, etap.I

Budynek jest częścią składową kompleksu Centrum Chasydów, które docelowo ma powstać poprzez zabudowę kwartału na styku ścisłej zabudowy śródmiejskiej i rozrzedzającej się w kierunku osiedli domów jednorodzinnych tkanki miejskiej, opadając wraz ze spadkiem terenu w kierunku cmentarza mieszczącego ohel z grobem cadyka. Obiekt zawiera część hotelową, gastronomiczną i sakralno – obrzędową.

Budynek zamieszkania zbiorowego, stanowiący jedną z kilku części mieszkalnych Centrum Chasydów. Choć posiada wiele jego cech hotelu, nie jest typowym hotelem. Inwestorem jest fundacja a użytkownikami: wierni odwiedzający grób cadyka Elimelecha w Leżajsku. Obiekt mieści małą salę modlitewną dostępną z zewnątrz.
Lokalizacja Leżajsk
Inwestor Fundacja Chasydów Leżajsk-Polska
Projekt 2014
Realizacja 2016-2019
Powierzchnia inwestycji 858 mkw