Centrum Chasydów w Leżajsku, etap.II

Budynek jest częścią składową kompleksu Centrum Chasydów, które docelowo ma powstać poprzez zabudowę kwartału na styku ścisłej zabudowy śródmiejskiej i rozrzedzającej się w kierunku osiedli domów jednorodzinnych tkanki miejskiej, opadając wraz ze spadkiem terenu w kierunku cmentarza mieszczącego ohel z grobem cadyka. Obiekt zawiera część hotelową, gastronomiczną i sakralno – obrzędową.

Budynek mieszczący wiele funkcji które dzielą czytelnie układ obiektu: podstawową – hotelową (lub – będąc bardziej precyzyjnym, mimo że jednocześnie mniej szczegółowym – funkcję zamieszkania zbiorowego, bo nie jest to standardowy hotel, choć posiada wiele jego cech), oraz towarzyszące, nie mniej ważne: gastronomiczną oraz sakralno – obrzędową. Inwestorem jest fundacja a użytkownikami: wierni odwiedzający grób cadyka Elimelecha w Leżajsku.
Lokalizacja Leżajsk
Inwestor Fundacja Chasydów Leżajsk-Polska
Projekt 2016
Realizacja 2020-
Powierzchnia inwestycji 1 741 mkw
WIDOK OD STRONY UL. STUDZIENNEJ