Wizualizacja, koncepcja wstępna.

20.01.2020

Aktualnie pracujemy nad projektem kameralnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w centrum Rzeszowa. Projekt znajduje się w fazie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W fazie wstępnej są również projekty dwóch osiedli budynków wielorodzinnych na obrzeżach miasta.